Vrug van die Gees

Julle moet in My bly en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in my bly nie.(Joh 15:4)

“Good works are not the root of faith, but they are its fruit.” – Charles Spurgeon

Daar word dikwels besin oor wat ‘n kind van God is en hoe so ‘n persoon se lewe lyk voor God.  Antwoorde sentreer dikwels rondom morele aanduidings wat hoofsaaklik aan maatskaplike en sosiale waardes gekoppel word. Dit bly altyd ‘n riskante benadering omdat die vermoë om te oordeel, gebroke is.

Een van die vertrekpunte van ons identiteit en praktiese lewe in Christus is gesetel in die spontane uitleef van die Vrug van die Heilige Gees. Ds. Johan Delport gebruik die Woord deurgaans in hierdie Bybelstudie as fondasie om die Vrug van die Gees prakties uit te lig en toe te pas.

Deur die hele studie lei ds. Johan die leser om die ononderhandelbare eienskappe in Galasiërs 5:22 te ontdek. Hy help lesers om elkeen van die onderafdelings sistematies te ondersoek en toe te pas. Onthou, die vrug en belewenis daarvan is nie ‘n opsie nie. Dit is ‘n spontane en sigbare uitvloei van die nuwe lewe wat die Heilige Gees in ons kom skep het.

Geniet die studie en pas die gevolglike uitdagings toe in jou lewe. Ds. Johan bied die inhoud aan met logiese en praktiese stellings, sonder komplekse ondertone.

Groetnis
Chris Heunis

*Jy is meer as welkom om die studie gratis af te laai, te gebruik en te versprei, maar moet dit asseblief nie verander of verkoop nie. Indien jy ‘n boekie wil koop, maak gerus kontak deur die Kontak vorm.