Radikaal in Christus

“Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus-hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding ‘n werklikheid geword het.” (Hand 4:1–2)

Ons word dikwels, as kinders van die Here, uitgedaag oor ons standpunte en lewenswyse in Jesus Christus. Om kind van God te wees, beteken dat daar, behalwe die geestelike oortuiging, ook iets prakties en tasbaar in die nuwe gelowige se lewe sigbaar word. Baie verwys daarna as die gelowige se getuienis van redding. Hierdie getuienis, verbaal of nie-verbaal, is dikwels radikaal van aard aangesien dit teenstrydig met die algemene norm is.

Ds. Johan hanteer ‘n wye reeks “radikale” temas in hierdie Bybelstudie wat handel oor die praktiese lewenswandel waartoe ons geroep is.

Mag elkeen wat hierdie boekie deurwerk, herinner word aan die baie unieke ervaring van kindskap in God deur sy Seun Jesus Christus. Mag dit jou uitdaag om jou fondasie in God weer opnuut te bevestig. Jy is radikaal kind van God.

Ds. Chris Heunis

*Jy is meer as welkom om die studie gratis af te laai, te gebruik en te versprei, maar moet dit asseblief nie verander of verkoop nie. Indien jy ‘n boekie wil koop, maak gerus kontak deur die Kontak vorm.