‘n Geseënde Lewe

Toe Jesus die menigte mense sien, het Hy teen die berg opgegaan.
Nadat Hy gaan sit het, het sy dissipels na Hom toe gekom, en Hy het hulle geleer…
(Matt 5:1-2)

In hierdie Bybelstudiereeks, ‘n Geseënde Lewe, kyk ons na die inleiding van Jesus se eerste vollengte preek soos dit opgeteken staan in Matteus 5:3-12.

Ds. Johan het met hierdie Bybelstudie die praktiese toepassing van die Saligsprekinge van Jesus Christus, soos Mattheus dit opgeteken het,  sistematies deurgewerk. In hierdie studie sal die leser en Bybelstudiestudent uitgedaag word met die identifikasie van praktiese Christenskap soos dit in die “normale” Christelike lewe voorkom.

Ons stoei dikwels om betekenis te vind in die navolgenswaardige voorbeeld wat Christus gestel het vir almal wat Hom dien. Galasiërs 5 byvoorbeeld, verwys ook na die “geveg” tussen die vlees en die gees.

Hierdie studie sal heerlike gesprek uitlok wat selgroepe sal lei tot ‘n dieper insig in die nuwe wandel in die Gees, gebou op die verlossing wat Christus vir ons kom bewerk het.

Die leser sal verder uitgedaag word om elke aspek van sy/haar lewe in te rig volgens die Woord van God.  Jesus het hier sy dissipels vir hul taak begin voorberei. Hy roep hulle nader en begin met hulle opleiding.

Daar word voorgestel dat lesers vooraf die totale Bergrede deurwerk tydens persoonlike Bybelstudie. Daarna sal die Saligsprekinge meer kontekstuele sin maak. Ek vertrou dat lesers baie waarde hieruit sal vind, wat die uiteindelike wandel met God in die Woord sal anker.

Groetnis

Ds. Chris Heunis

*Jy is meer as welkom om die studie gratis af te laai, te gebruik en te versprei, maar moet dit asseblief nie verander of verkoop nie. Indien jy ‘n boekie wil koop, maak gerus kontak deur die Kontak vorm.