Kruiswoorde

“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg.” (Luk 9:23)

Met hierdie Bybelstudieboekie lei ds. Johan Delport die leser tot ‘n dieper begrip en insig oor die kruisiging van Jesus Christus. Daar word spesiale fokus geplaas op die laaste uitsprake en woorde van Christus gedurende die ses lydingsure aan die kruis. Die leser word uitgedaag om sistematies selfondersoek te doen oor die bestek van agt Bybelstudiesessies.

Mag elkeen wat hierdie studie meemaak, die dieper betekenis van die kruisgebeurtenis herontdek. Dit was trouens die middelpunt van die eeue en God se finale offer vir ons verlossing.

*Jy is meer as welkom om die studie gratis af te laai, te gebruik en te versprei, maar moet dit asseblief nie verander of verkoop nie. Indien jy ‘n boekie wil koop, maak gerus kontak deur die Kontak vorm.