Internet vir Christene

“Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat
rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter
deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet
julle julle gedagtes rig.” (Fil 4:8)

Kinders van die Here bevind hulself, nou meer as ooit, midde in ‘n volgende tegnologiese revolusie wat bykans elke faset van ons lewe raak.

Te midde van hierdie oorweldigende “wonders” wat letterlik ons moderne lewenswyse oorneem, moet kinders van God waaksaam wees en ‘n geestelike balans nastreef.  Dit is veral die internet en alles wat daaraan verwant is, waaroor deeglik besin moet word.

Ds. Johan Delport het met hierdie boekie ‘n platform vir Bybelstudie geskep sodat internet-verwante vraagstukke ontleed en sinvol bespreek kan word.  Hy is deel van die internet-generasie en skryf dus vir die mense van ons tyd.

Studieleiers word in staat gestel om met gerigte fasilitering deelnemers aan te moedig om spontaan aan gesprekke deel te neem.

Geniet hierdie studie en mag dit jou aanspoor om die gebruik van die internet en ander tegnologie te evalueer teen die agtergrond van Bybelse waarhede.

Ds. Chris Heunis

*Jy is meer as welkom om die studie gratis af te laai, te gebruik en te versprei, maar moet dit asseblief nie verander of verkoop nie. Indien jy ‘n boekie wil koop, maak gerus kontak deur die Kontak vorm.