Hoe word ek ‘n kind van die Here?

Indien jy nog nie die Here Jesus aangeneem het as jou Verlosser nie en graag ‘n kind van die Here wil word, wil ek jou ten sterkste aanmoedig om die volgende paar bladsye aandagtig te lees:

Moenie uitstel nie – doen dit sommer nou…

Waarom nie nou in geloof en in gebed tot God nader nie? Kom maak nou ‘n oorgawe. Kom neem nou die Here Jesus aan as Verlosser. Doen dit deur om die volgende gebed eerlik en opreg te bid:

My Here en my God, ek het my hele lewe lank teen U gesondig en ek weet ek is op pad hel toe. Ek kan niks self doen om my saak met U reg te stel nie. Daarom kom bely ek my sondigheid voor U en kom vra ek om vergifnis. Vergewe my vir my ou sondige lewe.

Ek aanvaar Christus se versoeningswerk aan die kruis. Vir my het Hy gelewe en gesterf aan die kruis, maar Hy het ook die dood oorwin deur Sy opstanding sodat ek ook soos Jesus uit die dood kan opstaan.
Vader, kom maak my U kind. Ek draai nou my rug op die wêreld. Ek wil U dien. Ek kom met die pad wat Jesus vir my gemaak het en ek plaas my vertroue en my geloof nou in U.

Dankie dat U my nou vergewe en my nou U kind maak. Ek prys U Naam. In Jesus Naam bid ek dit. Amen!

As jy hierdie gebed eerlik en opreg gebid het, dan het die Here jou Sy kind gemaak. Jy is nou wedergebore volgens Johannes 3:1-7. Hier begin ‘n nuwe lewe vir jou!

Wat moet jy nou doen?

STAP 1: Draai jou rug op die wêreld

“Dra dan vrugte wat by die bekering pas.” (Matt 3:8)

Begin deur vir 5 mense te vertel dat die Here jou gered het en dat jy nou ‘n kind van die Here is. Ek sal ook baie graag ‘n pad met jou wil stap. Indien jy hierdie besluit geneem het saam met die Here, kontak my asbseblief by johan@gesinskerk.co.za of by 084 580 5740. Ek hoor baie graag van jou!

STAP 2: Kies die pad van groei

“Hóm verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring.” (Kol 1:28)

Kies die pad van groei. Kies die pad na geestelike volwassenheid. Hier is 3 dinge wat belangrik is vir gesonde geestelike groei:

  1. Begin met ‘n daaglikse stiltetyd.
  2. Skakel in by ‘n Bybelse, leerende gemeente.
  3. Skakel in by ‘n weeklikse Bybelstudiegroep.

STAP 3: Volhard in die Here

“Ons behou deel aan Christus as ons end-uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het.” (Heb 3:14)

Moenie jou oë van die Here Jesus afhaal nie. Maak soos die Hebreërs-skrywer sê: hardloop, gooi al die laste af, hou die oog gevestig op Jesus. (Heb 12:1-2)

Die Here sal jou die krag gee deur die Heilige Gees. Hou aan bid, hou aan Bybelstudie doen en hou aan tussen ander gelowiges kom om jou geestelik te versterk. (Heb 10:24-25)

STAP 4: Lewe ‘n Koninkrykslewe

“Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”
(Matt 6:33)

Lewe ‘n lewe wat ingestel is om die Here tevrede te stel. Soek die Here se wil in alles wat jy doen en Hy sal jou op die regte pad laat loop. (Spr 3:6)

Skakel in by die liggaam van Christus. Jy het ‘n rol om te speel! Skakel in, word ‘n dissipel, soek die Here se wil – en maak weer ander dissipels!

Mag die Here jou seën op hierdie groeipad. Kontak my gerus indien jy enige hulp, ondersteuning of bystand nodig het.

Die Here seën.
Johan Delport