Here leer ons bid

“Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het.”
(Luk 11:1)

Die nodigheid van gebed vir die Christen se verhouding met die Here kan nie oorbeklemtoon word nie.

Soms het ons baie verskillende verskonings vir waarom onsnie kan bid nie.  Verskonings soos:

  • ‘Ek is nog nie daar in my Christenskap nie…’
  • ‘Nie almal kan ‘n sterk gebeds-lewe hê nie…’
  • ‘Dit is nie my roeping nie…’

Maar die eintlike groot rede waarom baie Christene dalk sukkel om te bid, lê opgesluit in die dissipels se woorde aan Jesus in Luk 11:1 – “Here, leer ons bid…”.  Baie Christene het swak gebeds-lewens, nie omdat hulle nie wil bid nie, maar omdat hulle nog nie geleer het hoe om te bid nie.

In hierdie Bybelstudiereeks kyk ons na Jesus se modelgebed:  die ‘Onse Vader’.  Jesus het Sy dissipels geleer hoe om te bid en Hy het hierdie gebed as die raamwerk daarvoor gebruik.

My gebed is dat die Heilige Gees hierdie reeks gaan gebruik om ons te leer hoe om te bid en om ons te help om met groot vrymoedigheid na die Here se genadetroon te gaan.

Die Here seën,

Johan Delport

*Jy is meer as welkom om die studie gratis af te laai, te gebruik en te versprei, maar moet dit asseblief nie verander of verkoop nie. Indien jy ‘n boekie wil koop, maak gerus kontak deur die Kontak vorm.