Die Vrae Wat Mense Vra

“Don’t argue with [a professor], but test everything he says in the light of God’s Word.” – Billy Graham

Baie welkom by ‘n nuwe Bybelstudieboekie waarvan ek seker is dat elke leser in geloof en kennis opgebou sal word.
Vrae duik gereeld op wanneer iemand ‘n pad met God stap. Antwoorde op vrae moet egter versigtig en dikwels met gebed oorweeg word.
Billy Graham en president Eisenhower het ‘n goeie verhouding rondom die Woord van God gehad. Die volgende is oor hierdie verhouding geskryf:
Years down the road, Graham met with Eisenhower at Walter Reed hospital a few months before the president passed away. Graham recalls the conversation in his autobiography, “Just As I Am”:

“As my scheduled twenty minutes with him extended to thirty, he asked the doctor and nurses to leave us. Propped up on pillows amidst intravenous tubes, he took my hand and looked into my eyes. ‘Billy, you’ve told me how to be sure my sins are forgiven and that I’m going to Heaven. Would you tell me again?’

I took out my New Testament and read to him the familiar Gospel verses, the precious promise of God about eternal life. Then, my hand still in his, I prayed briefly.

‘Thank you,’ he said. ‘I’m ready.’”

Die hoofdoel van antwoorde op vrae is om ons toe te rus in ons wandel met God. Bybel-gefundeerde antwoorde op vrae, wat van tyd tot tyd opduik, berei ons ook voor om, soos Eisenhower, te kan sê: “I am ready”.

Ds. Johan het met hierdie Bybelstudie die vrae en antwoorde so geformuleer dat dit die leser in staat stel om selfstandig navorsing te doen. Dit is egter voordelig om hierdie studie eerder in groepsverband te doen met iemand wat leiding neem.

Let ook daarop dat die Bybelstudieleier deeglik van die wye spektrum van inligting kennis moet neem. Daar is ook baie bronne wat geraadpleeg kan word.

Lei die groep met insig en maak seker van deeglike voorbereiding. Dit is veral belangrik aangesien van die onderwerpe baie gespek gaan uitlok.

Die Woord van God bly altyd die verwysingsraamwerk wat fondasie-antwoorde bied vir die wat daarna soek. Mag die studie en reeks vir u, soos vir my, van groot seën wees. Mag dit u nuuskierig maak om verder te lees en navorsing te doen.

Ds. Chris Heunis

*Jy is meer as welkom om die studie gratis af te laai, te gebruik en te versprei, maar moet dit asseblief nie verander of verkoop nie. Indien jy ‘n boekie wil koop, maak gerus kontak deur die Kontak vorm.