7 Tipes Gelowiges

“Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die
gemeentes sê.” (Op 2:7)

Nadat iemand ‘n kind van God geword het, begin die ontdekkingsreis na geestelike en praktiese identiteit. Dit gebeur gewoonlik wanneer die Woord van God bestudeer en in jou lewe toegepas word. Dink hier aan die “lamp vir my voet en lig vir my pad” aanwysing in Psalm119:105.

In hierdie Bybelstudie verwys ds. Johan Delport na “tipes gelowiges” wat met die 7 teiken gemeentes in Openbaring vergelyk kan word (Openbaring hoofstukke 2 en 3). Dit is nie ‘n tipiese geestelike definisie nie, maar eerder ‘n aanduiding van afwykende geestelike gedrag wat tot selfondersoek kan lei.

Ter inleiding van elke studie bied Alex Steyn historiese agtergrondinligting aan waardeur die 7 gemeentes afsonderlik in die regte konteks geplaas word. Hierdie konteks word uiteindelik belyn met die gemeentes van ons tyd. Te midde van verdrukking en geestelike uitdagings het die studie ook ten doel om veral op hoop en aanmoediging te fokus.

Mag hierdie Bybelstudieboekie dit vir jou moontlik maak om ‘n nuwe, vars en sinvolle benadering tot Openbaring te hê. Geniet dit!

Ds. Chris Heunis

7 Tipes Gelowiges Voorblad

*Jy is meer as welkom om die studie gratis af te laai, te gebruik en te versprei, maar moet dit asseblief nie verander of verkoop nie. Indien jy ‘n boekie wil koop, maak gerus kontak deur die Kontak vorm.